Basisscholen in de regio
Hoe werkt de kaart? Er zijn verschillende manieren. Wie niets invult en op 'Zoek' drukt, krijgt alle basisscholen in de regio.
Zoeken kan verder via het invullen van een adres en het kiezen van een bepaalde straal rond dit adres, maar dat hoeft niet per se.
Wie geen adres invult, kan zoeken op gemeente(n) en kan daar nog diverse typen onderwijsvormen aan toevoegen.
toelichting
De onderwijskaart van het Eindhovens Dagblad brengt informatie bijeen over 270 basisscholen in Zuidoost-Brabant (de regio's Eindhoven en Helmond). Voorzover bekend zijn er geen voorbeelden in het land waar basisscholen per regio op deze manier zijn verzameld. Het gaat uitsluitend om het basisonderwijs.

De kaart is een bundeling van bestaande informatie. De adresgegevens (adressen, telefoonnummers, mailadressen) komen van de websites van de scholen.

De inspectie van het basisonderwijs in Utrecht heeft aan de site meegewerkt. Zij leverde de url's met de zogeheten brincodes, ofwel de eigen code van de school die het Rijk hanteert. De verwijzing op de ED-onderwijskaart naar de basisschool op de site van de inspectie verloopt via die broncode. De inspectie voegt op haar site scholenrapportages toe, maar de code blijft steeds hetzelfde. Wie de inspectiesite bezoekt en bij een bepaalde school verder wil kijken, moet zelf een van de rapporten aanklikken.

De basisscholen is gevraagd een profiel aan te leveren waarin ze zich presenteren. Niet iedere school heeft gedaan. Scholen kunnen nog steeds een profiel insturen.

Hoe werkt de ED-onderwijskaart?
Wie niets invult, krijgt alle basisscholen in het gebied in beeld. Wie verfijnder wil zoeken, vult zijn woonadres in. Verder kunnen de gemeenten aangevinkt worden (een of meerdere) waarin hij of zij wil zoeken, evenals welke vormen van basisonderwijs en op welke grondslag (openbaar, katholiek, vrije school, etc). Ook kan aangeven worden binnen welke straal (1, 3, 5, 10 of 15 kilometer) rond het woonadres gezocht mag worden. Na een druk op de knop toont de digitale kaart welke scholen binnen de gekozen kring vallen. Gemeentegrenzen spelen daarbij geen rol.

Waarom is de kaart gemaakt?
Een groot deel van Zuidoost-Brabant is verstedelijkt gebied. Ouders zijn mobieler dan voorheen. Voor ouders kan het interessant zijn te weten hoe scholen presteren, ook de scholen die in de directe omgeving staan van de school waar de kinderen zijn ingeschreven, en zelfs scholen die net aan de andere kant van de gemeentegrens liggen. Scholen profileren zich steeds vaker. Waar zijn ze goed, of waarvan vinden ze zelf dat ze er goed in zijn? Brengen ze wat ze zeggen op hun website ook in praktijk? Hebben ze daar succes mee? Vindt de inspectie dat ook of blijft het bij vage woorden?

Wie voor het eerst een basisschool voor zijn kinderen zoekt, wil het liefst beginnen met een breed aanbod. Wat hebben scholen te bieden? Ouders zoeken een school waarvan ze van op aan kunnen, een waarvan ze vinden dat hun kind zich er prettig bij voelt. Misschien zoeken ze een apart soort onderwijs. Er is veel keuze in de regio. En de volgende stap is: bezoek die scholen, proef de sfeer en stel de juiste vragen. Elke school geeft daar graag antwoord op.

Tot slot
Weinig blijft altijd zoals het is. Scholen (of anderen) kunnen opmerkingen, correcties of wijzigingen kwijt via de e-mail. Ook profielen of aanpassingen in profielen kunnen naar ons gemaild worden.
Update je browser
Je maakt gebruik van Internet Explorer 7. De onderwijskaart wordt niet door deze browser ondersteund.
We raden je aan je browser bij te werken naar Internet Explorer 8.
Je kunt ook een andere browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox installeren.
Vul je adres in

Straat + huisnr.
 
Postcode + plaats
 

Zoek basisscholen in een straal van
 
Toon basisscholen in de gemeente
Asten
Bergeijk
Best
Bladel
Cranendonck
Deurne
Eersel
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Heeze-Leende
Helmond
Laarbeek
Nuenen
Oirschot
Reusel-De Mierden
Sint-Oedenrode
Someren
Son en Breugel
Valkenswaard
Veldhoven
Waalre
Grondslag

algemeen-bijzonder
bijzonder neutraal
evangelisch
geen
gereformeerd
interconfessioneel
islamitisch
katholiek
neutraal
openbaar
protestants-christelijk
vrije school
Onderwijsvorm

dalton
ervaringsgericht onderwijs
jenaplan
mediƫrend leren
montessori
 
De onderwijskaart biedt de mogelijkheid om op basis van persoonlijke criteria te zoeken naar basisscholen in de regio.

Na het aanklikken van een handje op de kaart verschijnen gegevens zoals de naam en het adres van de school, de website en het inspectierapport inclusief het profiel van de school.